El cel sobre Mataró en aquest moment

El cel a Mataró

Per fer servir el mapa, imagineu que el lleveu i el poseu sobre el vostre cap posant la seva part baixa mirant al sud. A Mataró hi podeu trobar el sud on es el sol al migdia, cap al mar.

El sistema solar en aquest moment


Feu clic en Start, i després una altra vegada en la pantalla per veure una representació de la posició dels principals objectes al sistema solar a una data concreta que podeu seleccionar al panell de control. Podeu fer girar el model fent clic i arrastrant el ratolí.

Si interposeu la Terra davant el Sol, els objectes que quedin a la seva esquerra seran visibles a la tarda; els que quedin darrera la Terra seran visibles a mitjanit, a la seva millor posició per a ser observats; els que quedin a la dreta, seran visibles a la matinada, passada la mitjanit. Els que son a prop o darrera del Sol no seran visibles degut a la seva lluentor.

Feu clic en Solar System Scope per veure la vista complerta.

Predicció abreujada del cel sobre Mataró


Busqueu colors blau fosc a la coberta de núvols i els valors minims a la columna de separació mínima observable en arc segons, sense sol ni lluna, per obtindre el cel més adient per l'observació astronòmica.

Feu clic en Més per a veure l'informe complert.