Cosmos amb els INS Laia L'Arquera i Puig i Cadafalch

Fecha de publicación: Dec 13, 2018 10:44:24 AM

Cosmos col·labora amb institucions educatives de Mataró i arreu, fomentant l'interès per l'astronomia entre nois i noies. Aquesta tasca, però, no seria possible sense el suport dels professors que organitzen observacions i activitats, en ocasions fora de l'horari lectiu.

Des de Cosmos, agraïm vivament aquest interès i esperem poder seguir col·laborant i ampliant aquesta tasca, tot fomentant entre els joves futures carreres tècniques i científiques per al benefici de tota la societat.

Ressenyes a les xarxes socials de la xerrada i observació amb el INS Puig i Cadafalch, coordinat per José Juan, i observació solar amb el INS Laia l'Arquera, coordinat per Mercè Feliu.