La família ho es tot per als eclipsis!

Fecha de publicación: Mar 15, 2015 4:14:37 PM

Com es produeix un eclipsi?

Perquè es produeixi un eclipsi, la Lluna té que pasar davant la Terra o al l'inrevés. Si la Lluna girés en el mateix pla que la Terra ho fa al voltant del Sol, això passaria cada vegada que la Lluna es posés a la mateixa fase: Lluna Nova per als eclipsis de Sol o Lluna Plena per als eclipsis de Lluna. Però, Houston! Tenim no un, sinó dos problemes!

En primer lloc, l'orbita de la Lluna no es circular, sinó el·líptica. Per això, entre dues Llunes Noves no sempre passa el mateix temps. Encara que en mitjana triga 29,53059 dies, pot variar fins a 7 hores. A aquest període entre dues fases iguals l'anomenem Mes Sinòdic.

A més, degut a que la lluna no gira en torn a la terra al mateix pla que la Terra en torn al Sol (de fet, el pla de l'òrbita de la Lluna es troba inclinat de mitjana uns 5,145° respecte a l'eclíptica), els eclipsis sols poden succeir als dos punts on es troben l`òrbita de la Lluna i l'òrbita aparent del Sol. Com si diguéssim que dos ferrocarrils sols es poden trobar al punts on es troben les seves vies. Aquest punts es diuen nodes, i la Lluna triga en mitjana uns 27,21222 dies per tornar al mateix node. A aquest període l'anomenem Mes Draconític.

Els eclipsis viuen en família

Aquestes dues condicions, que tinguem Lluna Nova o Lluna Plena, i que a més, es trobi a prop d'un node, sols passen cada cinc o sis mesos. Si a més volem que el seu aspecte al cel sigui el mateix, es a dir, que la Lluna es trobi a la mateixa distancia, necessitem que es trobi al mateix punt al llarg de la seva òrbita, que ja em dit que no es circular, sinó el·líptica. Doncs bé, la Lluna triga en mitjana uns 27,55455 dies per tornar al mateix punt en la seva òrbita, i anomenem aquest temps Mes Anomalístic.

Mes Sinòdic (Lluna Nova a Lluna Nova)       = 29,530589 dies = 29d 12h 44m 03s

Mes Anomalístic (perigeu a perigeu)         = 27,554550 dies = 27d 13h 18m 33s (precessió 8,850578 anys)

Mes Draconític (node a node)                = 27,212221 dies = 27d 05h 05m 36s (precessió 18,5996 anys)

Sense oblidar altres mesos, encara que sense relació amb els eclipsis...

Mes Tropical (equinocci a equinocci)        = 27,321582 dies = 27d 07h 43m 04s (precessió 26.000 anys)

Mes Sideral (estrella fixa a estrella fixa) = 27,321661 dies = 27d 07h 43m 12s (com el mes sinòdic)

Ja podeu imaginar un rellotge còsmic amb tres agulles (la sinòdica, la draconítica i la anomalística), cadascuna girant a una velocitat lleugerament diferent, i produint un eclipsi molt semblant, es a dir, que pertany a la mateixa família, cada vegada que es troben. Si feu la proba, veureu que això passa cada 223 mesos sinòdics, 239 mesos anomalistics i 242 mesos draconítics. 

223 Mesos Sinòdics     = 6.585,3223 dies = 6.585d 07h 43m 

239 Mesos Anomalístics = 6.585,5375 dies = 6.585d 12h 54m 

242 Mesos Draconítics  = 6.585,3575 dies = 6.585d 08h 35m

Es a dir, un eclipsi com el que tenim el 20 de març del 2015 es repetirà molt semblant dintre de 6.585,3211 dies. Aquest període es diu Saros. Com que Saros es una mica més que 18 anys, el proper eclipsi d'aquesta família es produirà a més a la mateixa estació de l'any, una mica més tard. 

Ja us heu adonat que un període Saros no té un numero enter de dies. No son 6.585, sinó 6.585,3211. Això vol dir que encara que l'eclipsi tingui el mateix aspecte, no es veurà a la mateixa part de la Terra! Aquests 0,3211 dies extra es tradueixen en un desplaçament d'unes 8 hores o 120° cap a l'oest. Llavors, i ja que hem arribat fins aquí... podríem demanar a més que el eclipsi es produís al mateix meridià a la Terra, no? Doncs, això passarà, naturalment, cada 3 Saros, donat que 8 hores per 3 fan un dia sencer, es a dir, 54 anys i 34 dies.

Malauradament, una família d'eclipsis (es a dir, una sèrie Saros) no viu per sempre més perquè  els nodes es van movent cap a l'est mig grau cada Saros. 

Vida i mort d'una família

No us amoïneu: aquesta família no ha produït membres especialment distingits.

El seu eclipsi amb més llarg període d'ombra va ocórrer el 9 de març del 1997, amb una duració de 2 minuts i 50 segons, lluny dels 7 minuts, 29 segons que durarà al 16 de juliol del 2186 el membre de la família 139 i rei dels eclipsis entre, com a mínim, l'any 4000 abans de Crist i el 8000 després!

Si encara no teniu prou amb els Saros, un altre dia us explicarem quina cosa son els cicles Tritos i Inex.

Fins a les hores, gaudiu de l'eclipsi!

El darrer membre serà el numero 71, un modest eclipsi parcial al 7 de juliol del 2195. I desprès...

El proper serà el 30 de març del 2033, no visible des de Mataró. El següent d'aquesta família visible des de casa nostra, encara que uns 900 kilòmetres desplaçat cap al nord, tindrà lloc 54 anys desprès, com hem dit abans, al 21 d'abril del 2069.

Una família d'eclipsis neix quan la Lluna Nova es produeix uns 18° a l'est del node. Si aquest primer eclipsi succeeix quan la Lluna es troba al node descendent, la ombra passarà uns 3.500 kilòmetres sota la Terra, i un eclipsi parcial es veurà al pol sud. Al següent període Saros, un eclipsi de la mateixa família però d'una magnitud una mica més gran passarà uns 300 kilòmetres més a prop de la Terra. Desprès d'uns deu o vint períodes Saros, es produirà el primer eclipsi central (ja sigui total, híbrid o parcial) sobre el pol sud. Al llarg dels propers 950 anys, es produiran eclipsis centrals cada Saros, encara que cada vegada uns 300 kilòmetres més cap al nord, i cada 3 eclipsis, sobre el mateix meridià. Al voltant de la meitat d'aquest 950 anys es produiran eclipsis centrals de llarga durada a prop de l'equador. El darrer eclipsi central i els darrers deu o vint eclipsis parcials de magnituds cada vegada més petites es produiran al pol nord, significant la mort d'aquesta família d'eclipsis dotze o més segles desprès del seu naixement al pol sud. Degut a que les òrbites de la Terra i la Lluna son el·líptiques, la longevitat de les families no es constant. Hi poden sobreviure entre 1226 i 1550 anys, comprenen entre 69 i 87 eclipsis, dels quals entre 40 i 60 son centrals.

A quina família pertany l'eclipsi del 20 de març del 2015?

L'eclipsi central del 20 de març pertany a la família Saros 120 i conté 71 membres.

Va néixer amb un eclipsi parcial el 27 de mai del 993 abans de Crist. El seu primer eclipsi central es va produir l'onze d'agost del 1059, encara que anular, i produirà eclipsis totals fins al 30 de març del 2033.

✝ R I P